Oddělení místa pro svařování

Není-li odsávání od zdroje možné, je další možností oddělení zdroje škodlivin od zbytku haly. Příkladem je vytvoření samostatně odsávaného robotického pracoviště. Preferovaným řešením je v tomto případě odsávací digestoř s ochrannými lamelami obklopující místo svařování. Pracovníci poblíž odsávací digestoře jsou chráněni, ti co pracují uvnitř digestoře, potřebují další osobní ochranné pomůcky.