Odsávání zplodin ze svařování a broušení

Obtěžuje Vás všudypřítomný kouř?  Navrhneme ideální způsob odsávání a filtrace pomocí zdrojového odsávání, digestoří nebo centrálních filtračních systémů.

Škodliviny ze svařování, brusný prach, olejová mlha: kovoprůmysl produkuje všechny tyto druhy znečištění. Vaši svářeči i ostatní pracovníci jsou těmto zdraví nebezpečným kontaminantům neustále vystaveni. Znečištěné prostředí vede i k vyšší fluktuaci. K eliminaci těchto rizik je nezbytné vytvořit zdravé a bezpečné pracovní podmínky. Proto byly zavedeny přísné mezinárodní normy pro jejich regulaci. Kouř ze svařování, který obsahuje malé nebezpečné částice, plyny a zbytky roztaveného kovu, musí být odstraněn prostřednictvím účinného odsávání a filtrace. Vaši zaměstnanci se budou cítit lépe.  Výsledkem je vyšší produktivita, nižší absence v důsledku nemocí a menší fluktuace.

Nabízíme řešení pro následující segmenty

Velký počet spokojených zákazníků