EQIN

Případová studie Download PDF
Země Nizozemsko

Výzva

Po mnoha letech věrné služby potřeboval extrakční systém ve výcvikovém středisku EQIN v Rotterdamu výměnu, protože již nesplňoval současné technické a právní požadavky. EQIN klade velký důraz na to, aby svým studentům poskytl dobrý příklad, a to včetně použití dobrého extrakčního systému.

EQIN pečlivě prozkoumal všechny dostupné možnosti na trhu a porovnal řešení od řady potenciálních dodavatelů. Kvalita produktu a navrhované řešení byly rozhodujícími faktory, které je vedly k opětovnému výběru společnosti Plymovent.